Varje år drabbas 55.000 personer av cancer i Sverige. Idag lever drygt 440.000 personer som har eller har haft en cancersjukdom. 60% av de som drabbas lever tio år efter diagnos enligt Cancerfonden

Privatpersoner

Jag hjälper kvinnor och män som har behandlats för cancer, på den ofta mycket tuffa vägen tillbaka till vardagen. Med min erfarenhet har jag också kunskap att stödja klientens närstående och vänner. Det handlar mycket om att utveckla individens egen inre potential och ge möjlighet till reflektion, nya tankar och förhållningssätt. Detta sker i samtalsterapi enskilt och i grupp.

 Arbetsgivare

Jag genomför även seminarier riktade till arbetsgivare/chefer där jag berättar hur det kan vara att komma tillbaka till sin arbetsplats efter en långtidssjukskrivning. Vilka problem som kan uppstå och de konsekvenser det innebär om organisationen inte är lyhörd och har en förståelse för situationen. Arbetsgivaren får verktyg till att på bästa sätt kunna möta medarbetaren när han/hon kommer tillbaka till arbetet.