Grips LivsCoaching hjälper dig och anhöriga att komma tillbaks till livet

– ”Sverige har världens bästa cancervård men tyvärr saknar samhället nästan helt resurser för eftervård och rehabilitering, trots att det är en starkt traumatisk upplevelse att gå igenom en cancerbehandling,” säger Eva Bengtsson som är generalsekreterare och leder förändringsarbetet på Cancer Rehab Fonden.     Det är svårt nog att få ett besked som säger att man har fått cancer, men många, väldigt många inklusive jag har klarat detta. Jag har fått bra vård av duktiga läkare och annan vårdpersonal men vägen tillbaka för oss som drabbats innebär så mycket mer…….

Världen har förändrats 

När du ska komma tillbaka till LIVET, det är då det kan kännas tungt och mycket ensamt, rädslan kommer krypande eller kanske rent av som ett bombnedslag. Det är mycket viktigt att ha någon att prata med. Förutom stödet från familj och vänner kan det vara bra att det finns någon utomstående att anförtro sig åt, som både kan lyssna och ge feedback. Grips Livscoaching utvecklar individens inre potential och ger möjlighet till reflektion, nya tankar och förhållningssätt. Jag hjälper dig och dina anhöriga tillbaka till en normal vardag. Finn tryggheten, tilliten och harmonin – hitta tillbaka till dig själv:  

  • Om du kommit till ett vägskäl och har svårt att välja riktning.
  • När du tappat tron på dig själv
  • När du känner att du ”tappat fotfästet”
  • När du är på väg tillbaka till arbetslivet
  • Funderar över din ambitionsnivå
  • Vill upptäcka nya möjligheter
  • När du som anhörig eller nära vän behöver hämta kraft och energi

Våra möten….   

  •  Bygger på förtroende och öppenhet
  • Jag lyssnar och ställer frågor
  • Du är experten på ditt liv!